M3 schakt AB startade som ett maskin- och transportförmedlingsföretag inom anläggningssektorn, vilket fortfarande är vår kärnverksamhet där vi förser bygg- och anläggnignsföretag med rätt maskin på rätt plats tillsammans med transportlösningar avseende schakt och grusmaterial.