M3 schakt AB startade som ett maskin- och transportförmedlingsföretag inom anläggningssektorn, vilket fortfarande är vår kärnverksamhet där vi förser bygg- och anläggnignsföretag i Mälardalen med rätt maskin på rätt plats tillsammans med transporlösningar avseende schakt och grusmaterial.