Besöksadress:
Tuna Industriväg 21
153 30 Järna
Växel: 08-684 22 000
E-mail: 

Faktureringsadress:
FE 507
751 75 Uppsala
Alternativ per pdf:

Alla Fakturor måste innehålla minst

  • Leveransadress
  • Ordernummer  
  • Vårat 6 siffriga projektnummer eller kostnadsställe
  • Referenser
  • Specifikationer vad fakturan avser

 

Fakturafrågor:
ekonomi@m3schakt.se

VD

Per Lindberg Jättner
0769-411 800

Affärschef Åkeri

Mikael Neideman
0708-550 982

Affärschef Anläggninsservice

Markus Hausmann
0769-411 810

TRANSPORTSÄLJARE

Venne Rind
0769 411 871

Administrationsanvarig Åkeritjänster

Agnes Lilljequist
0769 411 801

Projektledare

Sigfus Jonsson
0768-815 000

Ekonomichef

Anders Fändrik
08-684 22 000 / 0769-411 808

Löner & reskontra

Gunilla Stenbacks
08-684 22 000

ADministrationsstöd

Erik Lundstedt
0769-411 839

 

Säljare

Jimmy Hedberg
0769-411 809

Projektledare massahantering

Scott Adams
0769 411 823

Projektingenjör

Linda Bengtsson
0762 050 372

Arbetsledare

Johnny Harnell
0700 945 875

Johnny.harnell@m3schakt.se