Besöksadress:
Tuna Industriväg 21
153 30 Järna
Växel: 08-684 22 000
E-mail: 

Faktureringsadress:
M3 Schakt AB
FE 507
751 75 Uppsala
E-faktura:

Fakturafrågor:
ekonomi@m3schakt.se

VD

Per Lindberg Jättner
0769-411 800

Affärschef Åkeri

Mikael Neideman
0708-550 982

Säljare

Jimmy Hedberg
0769-411 809

Säljare

Oskar Neideman
0769 411 803

Kalkylator

Niclas Vågestam
0769 411 821

Niclas@m3schakt.se

TRANSPORTSÄLJARE

Venne Rind
0769 411 871

Affärschef Entreprenadservice

Markus Hausmann
0769-411 810

Projektledare

Sigfus Jonsson
0768-815 000

Arbetsledare

Johnny Harnell
0700 945 875

Johnny.harnell@m3schakt.se 

Projektingenjör

Linda Bengtsson
0762 050 372

Ekonomichef

Niklas Sjölin
0706 475 086

Niklas@m3schakt.se

 

Redovisning

Anders Fändrik
08-684 22 000 / 0769-411 808

Administrationsansvarig Åkeri

Erik Lundstedt
0769-411 839

 

Administratör

Agnes Lilljequist
0769 411 801

Löner & reskontra

Gunilla Stenbacks
08-684 22 000

Säljare

Fredrik Mälberg
0769 411 805

Fredrik@m3schakt.se