Besöksadress:
Agdala 9
153 95 Järna
Växel: 08-684 22 000
E-mail: 

Faktureringsadress:
FE 507
751 75 Uppsala
Alternativ per pdf:

affärschef åkeri

Mikael Svensson
0769-411 823

Order / försäljning transportfordon

Diana Toth
0769411871

Trafikanordningar & massahantering

Jacob kiehn
0769411839

Projektledare

Sigfus Jonsson
0768-815 000

Säljare maskintjänster

Mikael Johansson
0769-411 801

administrativ chef

Anders Fändrik
08-684 22 000 / 0769-411 808

Löner & reskontra

Gunilla Stenbacks
08-684 22 000

VD

Per Lindberg Jättner
0769-411 800