Besöksadress:
Tuna Industriväg 21
153 30 Järna
Växel: 08-684 22 000
E-mail: 

Faktureringsadress:
M3 Schakt AB
FE 507
751 75 Uppsala
E-faktura:

Fakturafrågor:
ekonomi@m3schakt.se

VD

Per Lindberg Jättner
0769-411 800

Affärschef Åkeri

Mikael Neideman
0708-550 982

Projektledare schaktförmedling

Scott Adams
0769 411 823

TRANSPORTSÄLJARE

Venne Rind
0769 411 871

Säljare

Jimmy Hedberg
0769-411 809

Säljare

Oskar Neideman
0769 411 803

Affärschef Entreprenadservice

Markus Hausmann
0769-411 810

Projektledare

Sigfus Jonsson
0768-815 000

Arbetsledare

Johnny Harnell
0700 945 875

Johnny.harnell@m3schakt.se 

Projektingenjör

Linda Bengtsson
0762 050 372

Ekonomichef

Anders Fändrik
08-684 22 000 / 0769-411 808

Administrationsansvarig Åkeri

Erik Lundstedt
0769-411 839

 

Administrationsanvarig Åkeritjänster

Agnes Lilljequist
0769 411 801

Löner & reskontra

Gunilla Stenbacks
08-684 22 000