Vår Affärsidé

M3 schakt skall utföra uppdrag inom bygg- och anläggningssektorn, som maskinförmedling, transportförmedling, schaktförmedling samt som underentreprenör.

Vårt geografiska arbetsområde är främst Stockholms län, men vi åtar oss även uppdrag utanför länet i hela landet.