VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

Kastanjen

Arbetsplatsadress: Fatbursgatan södermalm
Typ av jobb :Marksanering & finplaneringsarbeten
Beställare: Demolit AB
Projektstart 2017-04-01

Projektbeskrivning : Projektet omfattar sanering av ca  5000 m3 samt finplanering av 2 st skolgårdar vi använder oss till stor del av schaktfria metoder " grävsug" för att kunna sanera marken under träden och dess rotsystem   

Danderyds sjukhus

Arbetsplatsadress:Kevinge Strand
Typ av jobb:Markberedning för grundläggning samt återställning
Beställare:Nils Bengtsson Byggnads AB
Byggstart:2017-03-01

Projektbeskrivning : projektet omfattar  schaktning samt  markberedning  för  grundläggning av gasanläggning samt gaskulvert för anslutning huvudbyggnad   & återställningsarbeten 

Avslutade Projekt