VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT

KV New York

Arbetsplatsadress: Sandhamnsgatan 1 gärdet sthlm
Beställare: ByggR1 AB
2019-01-21

Projektbeskrivning:Nyprodution av 50 st lägenheter  beräknad inflyttning hösten  2020
M3 schakt AB svarar för  Schakt , Spont samt  markberedning inför grundläggning   

Avslutade Projekt