Gräv & maskintjänster

M3 schakt AB har ett brett utbud av entreprenadmaskiner anpassade för just ditt behov. Tyngdpunkten ligger i dagsläget på hjulburna och bandburna grävmaskiner vi tillhandahåller även hjullastare, teleskopmaskiner mobilkranar mm. Vi har ett brett kontaktnät av samarbetspartners och har hittills aldrig misslyckats med att få fram efterfrågad maskin.

Trafikanordningar

Vi bedriver uthyrning av trafikanordningar till alla sorters anläggningsprojekt, tungavspärrning, lättavspärrning, körplåtar, byggstaket, skyltar mm. Vill du ha hjälp med helheten ink TA-Planer etc kan vi även bistå med detta.

Anläggningstransporter 

Vi har transportlösningar för alla typer av uppdrag inom anläggningssektorn, inget uppdrag är för litet eller för stort. Vi har avtal med alla större deponier och grustäkter i Mälardalen. Detta gör att vi alltid kan kostnadseffektivisera våra kunders transporter oavsett geografiskt läge inom vårt arbetsområde.

Entreprenader

Vi utför entreprenader inom anläggning både mot privatpersoner och som underentreprenör, åt våra kunder med fokus på kvalitet och kundnytta. Vi åtar oss delar eller hela projekt från projektering till slutbesiktning. Inget projekt är för litet eller för stort, kontakta oss gärna för konsultation.

Bemanning

Vi bedriver bemanningsverksamhet med fokus på yrkesarbetare och tjänstemän inom anläggningssektorn.
vi med och stöttar upp med extra personal under både kortare perioder och hela projekt, allt efter kundens önskemål.

Grusförsäljning

Vi har samarbeten med alla stora grus, jord- och bergtäkter i Mälardalen vilket gör att vi alltid kan leverera önskad produkt till rätt pris oavsett geografiskt läge.