Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en ledande leverantör inom bygg- och anläggningssektorn, som maskinförmedling, transportförmedling, schaktförmedling samt underentreprenör.

Detta innebär att:

  • Vi ska vara kundens förstahandsval
  • De uppdrag vi åtar oss ska vara av sådan kvalitet så att det kan vara referens för nästföljande uppdrag
  • Vi ska erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad
  • Våra kunder ska kunna förvänta sig snabb återkoppling
  • Våra kunder ska uppleva oss som flexibla, korrekta, trevliga och känna att vi håller det vi lovar
  • Vi ser kontinuerligt över våra arbetssätt för att förbättra verksamheten
  • Vi ska uppfylla kundens, våra egna och andra bindande krav som berör vår verksamhet.